بایگانی بلاگ

پرسشنامه رضایت از زندگی دانش آموزان

این مقیاس توسط هیوبنر در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است. این مقیاس را هیوبنر برای دانش آموزان کلاسهای سوم ت هشتم استفاده کرده است. هیوبنر گزارش داده است که گویه های مقیاس رضایت از زندگی برای دانش آموزان سالهای اولیه مدرسه نیز قابل فهم است(هیوبنر، ۲۰۰۱). این مقیاس دارای ۴۰ …

توضیحات بیشتر »