بایگانی بلاگ

پرسشنامه مدیریت دانش

این پرسشنامه محقق ساخته می باشد و بر اساس نظریه پروست که از هشت مولفه اصلی تشکیل  دهنده مدل نظری پروست(نگرش به اهداف دانش، نگرش به شناسایی دانش، نگرش به اکتساب دانش، نگرش به توسعه دانش، نگرش به اشتراک دانش، نگرش به بهره گیری دانش، نگرش به نگداری دانش و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه قابلیت جذب دانش

  تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از: به دست آوردن دانش از منابع بیرون از مدرسه را یکی از اهداف مدرسه می دانم. برای بهتر انجام دادن وظایف مدیریتی نیازمند به فراگیری دانش جدید هستم. همواره باید سعی کنم تا بر میزان آموخته هایم بیفزایم. مشخصات فایل این …

توضیحات بیشتر »