بایگانی بلاگ

پرسشنامه دغدغه های شخصی

پرسشنامه اهداف و دغدغه های شخصی(کاکس و کلینگر[۱]، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳) فرم تجدید نظر شده و کوتاه از پرسشنامه ساختار انگیزشی(MSQ)(ککس و کلینگر، ۱۹۹۶، ۱۹۸۶؛ کلینگر و ککس و بلانت[۲]، ۱۹۹۵) است. در این پرسشنامه از شرکت کنندگان خواسته میشود که مهمترین هدف خود را در هر یک از ده حیطه …

توضیحات بیشتر »