بایگانی بلاگ

پرسشنامه دلزدگی زناشویی

پرسشنامه هازن و شیور که ابزار دقیق و بسیار متداول برای سنجش سبکهای دلبستگی است(عارف نظری و مظاهری، ۱۳۸۴) مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول آزمودنی ها بر روی یک پیوستار از نمره ۱(کاملا مخالف) تا ۷ (کاملا موافق) وضعیت خود را در رابطه با میزان تطابقش با …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه دلزدگی زناشویی

مقیاس دلزدگی زناشویی یکی از ابزارهای خودسنجی است که برای اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی بین زوجها طراحی شده است. CBM از یک ابزار خودسنجی دیگر که برای اندازه گیری دلزدگی به کار می رود اقتباس شده است که توسط پاینز(۱۹۹۶) ابداع گردید(پاینز و نانز، ۲۰۰۳). این پرسشنامه ۲۱ مورد دارد که …

توضیحات بیشتر »