بایگانی بلاگ

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی تعریف اولیه فرهنگ عبارت است از کل پیچیده ای شامل دانش، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، رسوم و دیگر قابلیتها و عاداتی که اسنان به عنوان یک عضو جامعه به دست آورده است. صاحبنظران بعدی بیش از ۳۰۰ تعریف را برای فرهنگ شناسایی کرده اند. در بیشتر این …

توضیحات بیشتر »