بایگانی بلاگ

پرسشنامه دینداری خدایاری فرد

پرسشنامه دینداری خدایاری فرد پرسشنامه استاندارد دینداری به منظور سنجش میزان دینداری فرد مسلمان و بر اساس هنجار جامعه ی ایرانی ساخته شده است . این پرسشنامه در سه خرده مقیاس التزام دینی، باور دینی و عواطف دینی ساخته شده است. پرسشنامه دینداری خدایاری فرد بر اساس مقیاس لیکرت (هرگز؛۱، …

توضیحات بیشتر »