بایگانی بلاگ

پرسشنامه وابستگی به اینترنت دیویس (۲۰۰۱)

عدم استفاده صحیح از اینترنت و جستجوهای کنجکاوانه دانشجویان به صورت بی هدف و بی برنامه، نه تنها آنها را از رسالت اصلی اینترنت در دانشگاه دور می سازد، بلکه به دلیل ایجاد نوعی وابستگی به اینترنت و صرف بیشترین زمان اوقات فراغت دانشجویان، می تواند تاثیر منفی بر عملکرد …

توضیحات بیشتر »