بایگانی بلاگ

پرسشنامه ذهن فلسفی سلطانی

ذهن فلسفی الگوی تفکری است که دارای سه مؤلفه اصلی جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری است، برای سنجش ذهن فلسفی از این پرسشنامه که توسط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تدوین و اجرا شده است، استفاده می شود. این پرسشنامه حاوی ۶۰ سؤال است که سه ویژگی اصلی ذهنیت فلسفی مدیر شامل جامعیت، تعمق …

توضیحات بیشتر »