بایگانی بلاگ

پرسشنامه ضربه عشق راس

مقیاسی است که راس(۱۹۹۹) برای سنجش ضربه عشق تهیه کرده است و از ده ماده ۴ گزینه ای تشکیل شده است و فرد لازم است تا بر اساس تجربه ضربه عشقی خود مناسبترین گزینه را انتخاب کند. این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از میزان آشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری …

توضیحات بیشتر »