بایگانی بلاگ

پرسشنامه راهبردهای مقابله اسلامی

پرسشنامه راهبردهای مقابله اسلامی(احتشام زاده،۱۳۸۸) مقابله با تنیدگی و راهبردهای مختلف مقابله با فشارهای روانی، بخش گسترده ای از پژوهشهای روانشناختی را به خود اختصاص داده است. به طور کلی فرآیند کوشش شخص برای حل و فصل تنش را مقابله نامیده اند(اتکیسنون و همکاران، ۲۰۰۰، ترجمه براهنی و دیگران، ۱۳۸۵، …

توضیحات بیشتر »