بایگانی بلاگ

پرسشنامه رتبه بندی

مقیاس رتبه بندی والد کودک، یک ابزار ۲۴ سوالی است که توسط فاین، مورلند و شوبل[۱] برای سنجیدن نظر جوانان درباره رابطه آنها با والدینشان طراحی شده است. این مقیاس دارای دو فرم است. یکی برای سنجیدن رابطه فرزند- مادر و دیگری برای بررسی رابطه فرزند با پدر. فرم مربوط به …

توضیحات بیشتر »