بایگانی بلاگ

پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

برای بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان از پرسشنامه رشد هیجانی گرینسپن(۲۰۰۷) استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه است که نیمرخ رشدی کودکان را در دو سطح گذشته مدار(۰ تا ۵/۳ سالگی) و وضعیت کنونی ترسیم می کند. مادران ابتدا سوالها را برای سطح گذشته مدار در فرمهایی که بر …

توضیحات بیشتر »