بایگانی بلاگ

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر

فیلسوفان و اندیشمندان در طول تاریخ همواره بر این باور بوده اند که ویژگیهای مانند دوست داشتن، عقل و عدم وابستگی، از جمله مؤلفه های اساسی رضایت از زندگی است. بررسیهای تجربی در مورد رضایت از زندگی و به دنبال آن در چهارچوبی گسترده تر بهزیستی فاعلی از اوایل قرن …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رضایت از زندگی دانش آموزان

این مقیاس توسط هیوبنر در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است. این مقیاس را هیوبنر برای دانش آموزان کلاسهای سوم ت هشتم استفاده کرده است. هیوبنر گزارش داده است که گویه های مقیاس رضایت از زندگی برای دانش آموزان سالهای اولیه مدرسه نیز قابل فهم است(هیوبنر، ۲۰۰۱). این مقیاس دارای ۴۰ …

توضیحات بیشتر »