بایگانی بلاگ

پرسشنامه رضایت جنسی

پرسشنامه رضایت جنسی(یاوری کرمانی، ۱۳۸۶)، احساسات و نگرانی های شخصی درباره محبت و رابطه جنسی با همسر را ارزیابی می کند. عبارات رضایت از محبت و ابراز آن، میزان راحتی هنگام بحث از مسائل جنسی، نگرشها نسبت به رابطه جنسی، آمیزش و تصمیمات مربوط به کنترل موالید و احساسات فرد …

توضیحات بیشتر »