بایگانی بلاگ

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین

شاخص توصیف کننده شغلی(JDI) یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل است. مقیاس شاخص توصیف کننده شغل که توسط اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از ۴۰۰ تحقیق به کار گرفته شده است. شاخص توصیف کننده شغل(JDI ) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، …

توضیحات بیشتر »