بایگانی بلاگ

پرسشنامه رضایت شغلی

برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی هومن که حاوی ۱۰۰ سوال و بر پایه چهارگزینه (کاملا ناراضی، نسبتا ناراضی، نسبتا راضی، کاملا راضی) درجه بندی شده استفاده شد.  پرسشنامه رضایت شغلی هومن دارای ده عامل می باشد که به تفکیک عبارتند از عامل یکم که در بردارنده شاخصهایی از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا رضایت شغلی،نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد ازشغل خود در سازمان است که باکارمناسب بااستعدادها،میزان موفقیت درشغل ،تآمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه های موفق وجوسازمانی ارتباط دارد (میرکمالی، ۱۳۸۶). پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین

شاخص توصیف کننده شغلی(JDI) یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل است. مقیاس شاخص توصیف کننده شغل که توسط اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از ۴۰۰ تحقیق به کار گرفته شده است. شاخص توصیف کننده شغل(JDI ) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، …

توضیحات بیشتر »