بایگانی بلاگ

پرسشنامه مدل رضایت مشتری

در سالهای آغازین هزاره سوم هم گام با روند سریع جهانی شدن، توسعه سازمانهای خدماتی و گسترش فرآیندهای عرضه خدمات در سطح جهان بیش از هر زمان دیگر مشهود است. توسعه بازار رقابت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و علاقه روزافزون سازمانها به پیاده سازی سامانه های …

توضیحات بیشتر »