بایگانی بلاگ

پرسشنامه رضایت شغلی

برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی هومن که حاوی ۱۰۰ سوال و بر پایه چهارگزینه (کاملا ناراضی، نسبتا ناراضی، نسبتا راضی، کاملا راضی) درجه بندی شده استفاده شد.  پرسشنامه رضایت شغلی هومن دارای ده عامل می باشد که به تفکیک عبارتند از عامل یکم که در بردارنده شاخصهایی از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رضایت جنسی

پرسشنامه رضایت جنسی(یاوری کرمانی، ۱۳۸۶)، احساسات و نگرانی های شخصی درباره محبت و رابطه جنسی با همسر را ارزیابی می کند. عبارات رضایت از محبت و ابراز آن، میزان راحتی هنگام بحث از مسائل جنسی، نگرشها نسبت به رابطه جنسی، آمیزش و تصمیمات مربوط به کنترل موالید و احساسات فرد …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر

فیلسوفان و اندیشمندان در طول تاریخ همواره بر این باور بوده اند که ویژگیهای مانند دوست داشتن، عقل و عدم وابستگی، از جمله مؤلفه های اساسی رضایت از زندگی است. بررسیهای تجربی در مورد رضایت از زندگی و به دنبال آن در چهارچوبی گسترده تر بهزیستی فاعلی از اوایل قرن …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رضایت از زندگی دانش آموزان

این مقیاس توسط هیوبنر در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است. این مقیاس را هیوبنر برای دانش آموزان کلاسهای سوم ت هشتم استفاده کرده است. هیوبنر گزارش داده است که گویه های مقیاس رضایت از زندگی برای دانش آموزان سالهای اولیه مدرسه نیز قابل فهم است(هیوبنر، ۲۰۰۱). این مقیاس دارای ۴۰ …

توضیحات بیشتر »