بایگانی بلاگ

پرسشنامه رهبری تحولی

برای اندازه گیری رهبری تحولی از پرسشنامه رهبری تحولی بس و اولیو (۱۹۸۵) استفاده شد. پرسشنامه دارای ۸۳ عبارت می باشد که اطهری(۱۳۸۸) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد از آن استفاده نموده است. گزینه های پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(از یک به معنای کاملا مخالف تا …

توضیحات بیشتر »