بایگانی بلاگ

پرسشنامه رهبری توزیعی دیویس

این پرسشنامه توسط دیویس(۲۰۰۹) در دانشگاه واشنگتن طراحی شده است و به بررسی وضعیت رهبری توزیعی در مدارس می پردازد. این پرسشنامه جمعا دارای ۳۷ سوال، برای سنجش هفت مولفه رهبری توزیعی و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد. از آنجایی که این پرسشنامه برای بررسی وضعیت …

توضیحات بیشتر »