بایگانی بلاگ

پرسشنامه رهبری خدمتگذار

پرسشنامه سنجش رهبری خدمتگذار توسط لاب(۱۹۹۹) ساخته شده است و شامل سه بخش می باشد. بخش اول از گویه یک تا بیست و یک را شامل می شود و کلیت سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. بخش دوم یعنی از گویه بیست و دو تا پنجاه و چهار به سنجش …

توضیحات بیشتر »