بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

برای تعیین سبک رهبری مدیران از پرسشنامه معروف هرسی و بلانچارد که واضعان نظریه وضعیتی هستند و در سال ۱۹۸۶ بر اساس این نظریه ساخته و استاندارد شده استفاده شده است. ………… این پرسشنامه سبک رهبری مدیر را بر اساس نظر کارمندان مورد سنجش قرار می دهد و حاوی ۱۲ سوال می باشد. هر …

توضیحات بیشتر »