بایگانی بلاگ

پرسشنامه رهبری معنوی ضیائی

پرسشنامه رهبری معنوی که توسط ضیائی و همکاران(۱۳۸۷) در دانشگاه تهران با اقتباس از پرسشنامه رهبری معنوی فرای و دیگران طراحی شده است. در پرسشنامه مذکور جمعا تعداد ۲۵ سؤال برای ۷ بعد رهبری معنوی طراحی شده به طوری که هر یک از این ابعاد دارای چندین سوال می باشند.در …

توضیحات بیشتر »