بایگانی بلاگ

فرم تجدید نظر شده پرسشنامه سنجش تجارب روابط نزدیک

پرسشنامه سنجش تجارب رواب نزدیک (ECR) در سال ۱۹۸۸ توسط برنین، کلارک و شی ور به منظور سنجش سبکهای دلبستگی بزرگسال بر اساس مدل چهار مقوله ای با رتالومیو تدوین شده است. در سال ۲۰۰۰ توسط برنین و همکارانش مورد بازنگری قرار گرفته . و در حال حاضر جدیدترین مقیاس …

توضیحات بیشتر »