بایگانی بلاگ

پرسشنامه روشهای فرزندپروری

پرسشنامه روشهای فرزندپروری را شکوهی یکتا و پرند(۱۳۸۶) بر اساس طرح درسهای کارگاه تهیه کردند. پرسشنامه ۱۲ گویه دارد که هر گویه نحوه برخورد والدین با رفتارهای چالش انگیز کودکان در یکی از موقعیتهای فرضی نشان می دهد. پاسخ دهی بر اساس مقیاس ۴ گزینه ای لیکرت است که هر …

توضیحات بیشتر »