بایگانی بلاگ

پرسشنامه شادمانی زناشویی آزرین

این مقیاس توسط آزرین، ناستر و جونز[۱](۱۹۷۳)، به منظور اندازه گیری سطح شادمانی زناشویی تهیه شده است. این ابزار ده سوالی ابتدا برای ازمون اثرات مشاهده ای تقابل طراحی شد که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این مقیاس میزان کلی شادمانی زناشویی را در نه محیط متفاوت از روابط …

توضیحات بیشتر »