بایگانی بلاگ

پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت

دیابت گروهی ناهمگن از بیماریهای سوخت و ساز است که مشخصه آنها افزایش مزمن قند و اختلال سوخت و ساز کربوهیدرات، چربی و پروتوئین است و در نتیجه وجود نقایصی در ترشح انسولین و یا عمل انسولین ایجاد می شود(انجمن دیابت آمریکا[۱]، ۲۰۰۵) این بیماری در قلب مسائل رفتاری است …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی

مطالعات نشان می دهد که خودکارآمدی رفتار خوردن شاخص پیش بینی کننده کاهش وزن است و در جریان برنامه هایی که به منظور کاهش وزن طراحی و اجرا می شوند، افزایش می یابد، مانع از افزایش وزن مجدد می شود، انگیزه و پایبندی به رفتار را افزایش میدهد. به طور …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر

فیلسوفان و اندیشمندان در طول تاریخ همواره بر این باور بوده اند که ویژگیهای مانند دوست داشتن، عقل و عدم وابستگی، از جمله مؤلفه های اساسی رضایت از زندگی است. بررسیهای تجربی در مورد رضایت از زندگی و به دنبال آن در چهارچوبی گسترده تر بهزیستی فاعلی از اوایل قرن …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کیفیت زندگی

این پرسشنامه برای مواردی چون کار بالینی، ارزیابی سیاست¬های بهداشتی و نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است. فرم ۳۶ عبارتی توسط واروشربون در سال ۱۹۹۲ در کشور آمریکا طراحی شد و اعتبار و پایایی آن در گروه های مختلف بیماران مورد بررسی قرار گرفته …

توضیحات بیشتر »