بایگانی بلاگ

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

تعاریف متعددی از نوآوری را می توان در ادبیات سازمانی یافت. یک تعریف از نوآوری آن را به عنوان نخستین استفاده از دانش جدید می بیند، در حالی که در تعریف دیگری، نوآوری به عنوان یک چیز جدید در رابطه با یک سازمان معین شناخته می شود، دو مورد از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه‌ بی‌عدالتی سازمانی

برای اندازه گیری بی عدالتی سازمانی از سه پرسشنامه سه سوالی بی عدالتی توزیعی، بی عدالتی رویه ای و بی عدالتی تعاملی که کیم و لیونگ(۲۰۰۷) با مقیاس پاسخگویی هفت درجه ای(کاملا مخالفم=۱ تا کاملا موافقم=۷) معرفی و آماده اجرا کردند، استفاده می شود. کیم و لیونگ(۲۰۰۷) روایی سازه این …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

امروزه یکی از مسائل مهم و اساسی مورد مطالعه روان شناسی صنعتی و سازمانی و نیز رشته های وابسته، برانگیختن کارکنان  به کار و فعالیت بیشتر آنان است. برای مطالعه انگیزش رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ یکی از این رویکردها که مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است، مفهوم رفتار شهروندی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی قبلا توسط عباسی(۱۳۷۷) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه گردیده است. این پرسشنامه درای ۴۷ عبارت و در ۵ سطح (کاملا درست، درست، مطمئن نیستم، نادرست و کاملا نادرست)ارائه شده است. پس از تکمیل پرسشنامه به هر یک از سطوح پاسخگویی نمره ای از ۱ تا …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون  یکی از جنبه های متعالی در سازمان که با رفتار شهروندی سازمانی نیز بی ارتباط نیست، فضیلت سازمانی است (رگو، ریبیرو و سونا[۱]، ۲۰۱۰) که به تازگی به دلیل نقش موثر آن در سازمان‌ها و به خصوص تاثیر آن بر روی عملکرد کارکنان مورد توجه قرار …

توضیحات بیشتر »