بایگانی بلاگ

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

پرسشنامه سازمان یادگیرنده توسط قدمگاهی و بر اساس پنج مؤلفه نظریه پیترسنگه(تسلط و مهارت شخصی،مدلهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری گروهی و تفکر نظام گرا)تنظیم گردیده است. این پرسشنامه به صورت بسته پاسخ می باشد. در این پرسشنامه سوالات ؟؟؟؟؟ به صورت مخالف طراحی شده ولی ارزش همه سوالات یکسان است. …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

برای سنجش میزان یادگیرندگی سازمان از پرسشنامه سازمان یادگیرنده استفاده شده است. این پرسشنامه قبلا توسط براتی (۱۳۸۵) مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه سازمان یادگیرنده در قالب ۳۰ سؤال با مقیاس رتبه ای تنظیم شده است که از طیف ۱ تا ۵ را در برمی گیرد و کمترین اهمیت …

توضیحات بیشتر »