بایگانی بلاگ

پرسشنامه سازگاری بل

پرسشنامه سازگاری در سال ۱۹۶۱ توسط هانگرام بل تدوین گردید. وی در زمینه سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و دیگری برایبزرگسالان که پرسشنامه حاضر فرم بزرگسال بوده و از یکصد و شصت سوال تشکیل شده است. بل در زمینه سازگاری …

توضیحات بیشتر »