بایگانی بلاگ

پرسشنامه سازگاری کلاس

این پرسشنامه توسط ریان و کانل(۱۹۸۹) برای سنجش باورهای انگیزشی کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی در امور تحصیلی تهیه گردیده است و شامل چهار سبک تنظیمی بیرونی، درون فکنی، همانندسازی و درونی می باشد(منبع داخل فایل). هر سبک تنظیمی بر اساس چهار نوع فعالیت(دلایل انجام تکالیف درسی، دلایل داشتن رفتار خوب …

توضیحات بیشتر »