بایگانی بلاگ

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

در سال ۱۹۹۲ پرسشنامه پرخاشگری را آرنولد اچ. باس و مارک پری تدوین کردند. پرسشنامه اولیه از شش عامل و ۵۲ سوال ساخته شده بود. آنها با ترکیب دو عامل تنفر و بدگمانی زیر عنوان عامل خصومت و حذف و تعدیل شماری از پرسشها به ۲۹ سوال و چهار عامل …

توضیحات بیشتر »