بایگانی بلاگ

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

این پرسشنامه توسط شهیم در سال ۱۳۸۵ ساخته شده است. پرسشنامه با توجه به فرهنگ ایرانی و دارای ۲۱ گویه در زمینه پرخاشگری با چهار گزینه(به ندرت=۱، یک بار در ماه=۲، یک بار در هفته=۳ و اغلب روزها=۴) تهیه شده است. این پرسشنامه توسط مراقب کودک تکمیل می شود و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

در سال ۱۹۹۲ پرسشنامه پرخاشگری را آرنولد اچ. باس و مارک پری تدوین کردند. پرسشنامه اولیه از شش عامل و ۵۲ سوال ساخته شده بود. آنها با ترکیب دو عامل تنفر و بدگمانی زیر عنوان عامل خصومت و حذف و تعدیل شماری از پرسشها به ۲۹ سوال و چهار عامل …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

ابزار مورد استفاده برای سنجش پرخاشگری، مقیاس پرخاشگری کودکان پیش دبستانی است که توسط واحدی، فتحی آذر، حسینی نسب و مقدم(۱۳۸۷) تهیه شده است. این مقیاس شامل ۴۳ سوال با رتبه بندی لیکرت ۵ گزینه ای(اصلا، به ندرت، یکبار در هفته ، اغلب روزها) است که برای ارزیابی پرخاشگری کلامی-تهاجمی، فیزیکی-تهاجمی، …

توضیحات بیشتر »