بایگانی بلاگ

پرسشنامه پردازش حسی

برای اندازه گیری پردازشهای حسی و برنامه ریزی حرکتی از پرسشنامه های حسی  SPM دیانه ای و تاراجی(۲۰۰۷) که برای سنین ۶ تا ۱۲ سال ساخته شده است استفاده گردید. این پرسشنامه دارای ۷۵ گویه است. والدین یا مراقب سوالات را در فرمهایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با …

توضیحات بیشتر »