بایگانی بلاگ

پرسشنامه پیشداوری

پرسشنامه پیشداوری با الهام از مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس مفهوم پیش داوری نگرش ما سبت به اعضای سایر گروهها و قوم ها، از باورهای ما درباره آن ها شکل می گیرد. وقتی همه این باورها را قبول داریم و آنها را در مورد ویژگیهای شخصیتی و رفتارهای یک گروه از …

توضیحات بیشتر »