بایگانی بلاگ

پرسشنامه پیش بینی بازگشت به مواد مخدر رایت

مقیاس پیش بینی بازگشت یک مقیاس خودسنجی ۴۵(رایت[۱]، ۱۹۹۳) سوالی است و هر سوال شامل یک موقعیت می شود که آزمودنی باید خود را در آن تصور کند. این مقیاس شامل دو قسمت می شود: ۱-شدت نیرومندی میل در موقعیت خاص ۲- احتمال مصرف در آن موقعیت همه سوالات در …

توضیحات بیشتر »