بایگانی بلاگ

پرسشنامه پیوند والدینی پارکر-فرم فرزند

ابزار پیوند والدینی، سبکهای پیوند والدینی را می سنجد. این مقیاس خودتوصیفی، بزاری گذشته نگر است و برای نوجوانان شانزده سال به بالا کاربرد دارد(۳۱). این ابزار دارای ۲۵ سوال ۴ گزینه ای می باشد که ۱۲ سوال، مراقبت و ۱۳ سوال بیش از حد حمایت کنند گی را بررسی …

توضیحات بیشتر »