بایگانی بلاگ

پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی

کمال گراها به عنوان افرادی شناخته می شوند که تمایل دارند در تمام ابعاد زندگی کامل باشند(۱). کمال گرایی به صورت گرایش به سوی عملکرد بی نقص، تعیین اهداف سطح بالا و ارزیابی های سخت گیرانه نسبت به خود شناخته می شود(۲، ۳). کمال گراها اهمیت زیادی به ارزیابی های …

توضیحات بیشتر »