بایگانی بلاگ

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳

آزمون بالینی چند محوری میلون-۳، ۴( ام.سی.ام.آی-۳؛ میلون۵، ۱۹۹۴)، یک مقیاس خودسنجی با ۱۷۵ گویه بلی و خیر است که ۱۴ الگوی بالینی شخصیت و ۱۰ نشانگان بالینی را می سنجد و برای بزرگسالان ۱۸ سال به بالا که برای درمان یا ارزیابی روان شناختی به مراکز سلامت روان مراجعه …

توضیحات بیشتر »