بایگانی بلاگ

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

در این پرسشنامه سوالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه افعال سازمانی، سؤالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه نگرش فردی، سوالات؟؟؟ مربوط به مؤلفه وضعیت پاداش، سؤالات ؟؟؟؟ مربوط به مؤلفه انعطاف پذیری، سؤالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه رهبری کارآفرین و سؤالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه فرهنگ کارآفرین بود. مارگریت هیل، پایایی کارآفرینی …

توضیحات بیشتر »