بایگانی بلاگ

پرسشنامه کارکردهای خانواده

ابزار سنجش خانواده به منظورِ تمیز میان خانواده های سالم و بیمار، الگوهای تبادلی میان اعضای خانواده را اندازه گیری می کند. (FAD-I) همان آزمون سنجش خانواده است که براساس مدل مک مستر طراحی شده و نجاریان(۱۳۷۴) آن را هنجاریابی کرده است که دارای سه بعد: نقش ها، حل مشکل و …

توضیحات بیشتر »