بایگانی بلاگ

پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده

این مقیاس توسط کیمیایی(۱۳۸۸) و برای نشان دادن کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی ساخته شده است. این مقیاس را می توان بر روی افراد، زوجین یا خانواده ها در طی مراحل مختلف چرخه زندگی خانواده اجرا نمود. به علاوه قابلیت کابرد برای گروههای بزرگتر مثل دانش آموزان یک کلاس یا خانواده …

توضیحات بیشتر »