بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به کالاهای مد و مدگرایی

گرایش به مد، بیانگر نوعی تجدیدنظرخواهی و در واقع تلاش در جهت نو کردن و تغییر در مسائل مختلف ظاهری زندگی است. به عبارت دیگر گرایش وسیع به تغییر و تنوع، بیانگر حرص و نیاز شدید انسان برای ورود به قلمروهای جدید است، نیازی که جزئی از فطرت انسان ها …

توضیحات بیشتر »