بایگانی بلاگ

پرسشنامه کنترل شغلی

برای اندازه گیری کنترل شغلی، بااستفاده از پیشینه پژوهش(دنیلز و هریس، ۲۰۰۵؛ مارتینوسن و همکاران، ۲۰۰۷؛ مانو و همکاران، ۲۰۰۷؛ دی یونگی و همکاران، ۲۰۰۸؛ باباکاس و همکاران، ۲۰۰۹)، پنج سوال با مقیاس پاسخگویی پنج درجه ای(کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) برای این پژوهش تهیه و آماده گردید. این پنج …

توضیحات بیشتر »