بایگانی بلاگ

پرسشنامه کنترل فکر

پژوهش روی راهبردهای کنترل تفکر، اجزای آنها و تاثیرشان بر رفتار،  از زمانی آغاز شد که وگنر[۱] و همکاران، پارادایم[۲] سرکوبی تفکر را در حوزه سبب شناسی اختلالهای روانی معرفی کردند(ولز و دیویس[۳]، ۱۹۹۴). مراد از سرکوبی، تلاش تعمدی برای نیندیشدن درباره یک موضوع یا فکر خاص است. نخستین فرایند در سرکوبی …

توضیحات بیشتر »