بایگانی بلاگ

پرسشنامه رفتار اوایل کودکی

فرم خیلی کوتاه پرسشنامه رفتار اوایل کودکی که در برگیرنده سوالاتی مرتبط با فرآیندهای واکنشی، خودتنظیمی و سیستم حسی-حرکتی کودکان است، با هدف سنجش خلق و خوی کودکان ۱۸-۳۶ ماهه با گزارش والدین، توسط دکتر روتبارت و دانشجویانش در سال ۲۰۰۹ طراحی شد. طراحان استفاده از آن را برای نوپایان ۱۲-۱۸ ماهه …

توضیحات بیشتر »