بایگانی بلاگ

پرسشنامه هوش معنوی کینگ

برای اندازه گیری هوش معنوی از پرسشنامه ۲۴ سوالی کنیگ[۱] (۲۰۰۸) استفاده می شود. کینگ پس از وارسی ابزارهای قبلی اندازه گیری هوش معنوی و پی بردن به نواقص آنها طی انجام سه مطالعه آن را ارائه نمود. این پرسشنامه که به صورت خود ایفا و در قالب مقیاس پنج گزینه …

توضیحات بیشتر »