بایگانی برچسب: سهل انگاری

اهمال کاری چیست و چگونه اندازه گیری می شود

ابزارهای سنجش اهمال کاری

در قرن حاضر، بهره وری فردی و سازمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران است. نیروی انسانی مسؤولیت پذیر و کارآمد به عنوان مهم ترین سرمایه یک سازمان محسوب میشود. در این راستا شناخت خصوصیات نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارایی آنان یکی از دل مشغولی های مدیران سازمان …

توضیحات بیشتر »