بایگانی برچسب: پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی حسینی

انگیزش و ارتباط با نظریه خودمختاری

انگیزش و نظریه خودمختاری

نظریه خودمختاری و ارتباط آن با انگیزش نظریه های مختلف انگیزش در تبیین چرایی رفتار، پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند. پاره ای از آنها انسان را موجودی منفعل در نظر میگیرند که تحت تأثیر سائقها، مشوق ها و محرک های محیطی رفتار می کند و پاره ای دیگر، انسان …

توضیحات بیشتر »

انگیزش، مبانی نظری و ابزارهای سنجش انگیزش

انگیزش، مبانی نظری

نظریه های مختلف انگیزش در تبیین چرایی رفتار، پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند. پاره ای از آنها انسان را موجودی منفعل در نظر میگیرند که تحت تأثیر سائقها، مشوق ها و محرک های محیطی رفتار می کند و پاره ای دیگر، انسان را موجودی فعال می دانند که خود، …

توضیحات بیشتر »