بایگانی برچسب: پرسشنامه درآمیختگی افکار ولز

درآمیختگی افکار چیست و چگونه سنجیده می شود.

پرسشنامه درآمیختگی افکار

درآمیختگی افکار چیست و چگونه سنجیده می شود. از اساسی ترین باورهای دخیل در مفهوم سازی مدل فراشناختی اختلال وسواسی جبری، پدیده ی در هم آمیختگی افکار می باشد. بنا بر تعریف، در پدیده ی در هم آمیختگی افکار، مرز بین فکر و کنش و فکر و رویدادها از بین …

توضیحات بیشتر »